Carmine Moonen

Werkgebied

Praktijkdomeinen

  • Publiek recht (administratief- en staatsrecht)
  • Burgerlijk recht

Talenkennis

  • Nederlands
  • Frans 
  • Engels

Curriculum Vitae

Carmine Moonen vatte in 2009 haar rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen aan.
In juni 2014 behaalde zij met onderscheiding haar diploma van master in de rechten.
Zij begon op 1 oktober 2014 haar stage aan de Antwerpse balie bij Alpheus Advocaten, met als stagemeester Mr. Koen Maenhout.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Carmine Moonen is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij oefent haar beroep uit in persoonlijke naam en is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0559.917.850. De beroepsaansprakelijkheid van mr. Moonen  is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899) en in tweede rang bij AG Insurance nv en Zurich Insurance plc. Belgian branch (polisnummer 99.551.935). De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis.. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Moonen wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Moonen is wel onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.