Hanne Cornelis

Hanne Cornelis is een gedreven advocaat en bekijkt elk dossier steeds door een pragmatische bril. Naast haar uitgebreide juridische kennis biedt zij u steeds een luisterend oor aan en geeft zij een eerlijk en evenwichtig advies.

Werkgebied

Met een passie voor het vreemdelingenrecht heeft zij haar expertise hierin verder uitgebouwd en staat zij zo de meest kwetsbare personen in de maatschappij bij tijdens vaak moeilijke, cruciale momenten in hun leven.

Zij begeleidt haar cliënten met evenveel empathie en oogmerk voor een goed resultaat in de familiale sfeer en het algemeen burgerlijk recht (huurrecht, verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht).

Verder legt zij zich toe op het publiek recht, in het bijzonder het omgevings- en onderwijsrecht.

 

Curriculum Vitae

In 2012 studeerde Hanne Cornelis met onderscheiding af als Master in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen.

Vanuit een sterke interesse in het domein van het vreemdelingenrecht vatte Hanne in 2012 haar carrière aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als juriste. Zij maakte vervolgens de overstap naar de advocatuur om het recht aan de andere kant van de banken te mogen beoefenen. Zij genoot tijdens haar stage een brede opleiding en deed ervaring op in het vreemdelingen- en strafrecht, familierecht en algemeen burgerlijk recht op het kantoor Damen & Partners. In 2016 vervoegde zij Alpheus law en deed zij in het bijzonder nog bijkomende ervaring op in het publiekrecht onder begeleiding van haar patron Koen Maenhout.

Na een wereldreis en tevens ervaring te hebben opgedaan in een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming, vervoegde Mtr. Cornelis in 2019 opnieuw het Alpheus team.

In 2018-2019 volgde zij de postacademische vorming bemiddeling bij de Universiteit Antwerpen en op 30 januari 2020 werd zij erkend als familiaal bemiddelaar. Hanne staat u voortaan ook graag bij om buiten de rechtbanken tot een gedegen oplossing te komen in het kader van echtscheidingen, vermogensverdelingen en regelingen omtrent de kinderen.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Hanne Cornelis is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij oefent haar beroep uit in persoonlijke naam en is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0606.382.542  .

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Cornelis (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Cornelis wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Cornelis is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oca.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING