Melissa Maes

Melissa Maes genoot een opleiding aan de universiteit van Antwerpen. Gedurende haar masterjaren legde zij zich voornamelijk toe op het straf(proces)recht. Zij schreef haar thesis over de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. In 2015 behaalde Melissa Maes haar masterdiploma in de rechten. Na de eedaflegging vatte zij haar stage aan in november 2015 bij een kantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Sedert 5 september 2017 is zij werkzaam bij Alpheus Advocaten alwaar zij voornamelijk dossiers in het bestuursrecht zal behandelen. Zij spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Werkgebied

Curriculum Vitae

Melissa Maes genoot een opleiding aan de universiteit van Antwerpen. Gedurende haar masterjaren legde zij zich voornamelijk toe op het straf(proces)recht. Zij schreef haar thesis over de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

In 2015 behaalde Melissa Maes haar masterdiploma in de rechten.

Na de eedaflegging vatte zij haar stage aan in november 2015 bij een kantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht.

Sedert 5 september 2017 is zij werkzaam bij Alpheus Advocaten alwaar zij voornamelijk dossiers in het bestuursrecht zal behandelen.

Zij spreekt Nederlands, Frans en Engels.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Melissa Maes is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij oefent haar beroep uit in persoonlijke naam en is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer 0642.945.989.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Maes (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Melissa Maes wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Maes is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oga.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING