Sadaf Khan

Sadaf Khan behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Op 1 september 2015 legde zij haar eed af voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Zij ving haar stage aan in een kantoor voornamelijk gespecialiseerd in familierecht, familiaal vermogensrecht en vreemdelingenrecht. Op 1 oktober 2018 werd zij ingeschreven als tableau-advocaat bij de balie van de provincie Antwerpen. Sedert deze datum werkt zij bij Alpheus Law waar zij zich voornamelijk toespitst op dossiers die de materies bestuursrecht en fiscaal recht beheersen.

Werkgebied

Door de verschillende materies die zij heeft behandeld gedurende haar stage, heeft zij een rijke ervaring opgebouwd in verschillende materies. Zij heeft zich vooral in de volgende rechtsmateries verdiept:

-       Familierecht (huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheidingen, maatregelen kinderen, …)

-       Familiaal vermogensrecht

-       Vreemdelingenrecht (verblijf, asiel, nationaliteit, annulatieberoep, beroep in volle rechtsmacht, …)

-       Bestuursrecht

-       Fiscaal recht

 

Zij kan cliënten te woord staan in het Nederlands, Frans, Engels, Urdu/Hindi.

Curriculum Vitae

Sadaf Khan behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Op 1 september 2015 legde zij haar eed af voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Zij ving haar stage aan in een kantoor voornamelijk gespecialiseerd in familierecht, familiaal vermogensrecht en vreemdelingenrecht. Op 1 oktober 2018 werd zij ingeschreven als tableau-advocaat bij de balie van de provincie Antwerpen. Sedert deze datum werkt zij bij Alpheus Law waar zij zich voornamelijk toespitst op dossiers die de materies bestuursrecht en fiscaal recht beheersen.

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie : Mr. Sadaf Khan is als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Zij oefent haar beroep uit in persoonlijke naam en is ingeschreven onder het KBO/BTW nummer BE 0638.955.133

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Khan (zowel in persoonlijke naam als voor de vennootschap) is verzekerd via de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, thans in eerste rang bij AMLIN Europe nv (polisnummer LXX034899), zijnde de leidende verzekeraar voor 70% met als medeverzekeraars Zurich Insurance plc. Belgian branch  (25%) en KBC Verzekeringen nv (5%).   De waarborg van deze verzekering is in principe van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en dit onder voorbehoud van een aantal verduidelijkingen in de polis. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is beperkt tot het plafond voorzien in deze polissen.

De overeenkomst die met mr. Khan wordt afgesloten is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Antwerpen bevoegd. Mr. Khan is wel onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in het "Reglement invordering van erelonen" van de balie van Antwerpen van 5 maart 2012. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website oga.ligeca.be

Privacyverklaring : Graag verwijzen we naar de algemene privacy verklaring van het kantoor op deze site : PRIVACYVERKLARING